ilerlemek

Ilerlemek. Nasıl bir durum- uyandım.

Üstümde bir hırka- dün gece kendiminkini kaybettim…

Ne kadar karışıkkk bir durum..

Ne oluyorr bu yaşamdaa- sıkılmış mı buluyyorsun kendini…


Tak etti canımaa… atalsam geçermiii . . . .. atalmalımıyımm


Hayır…

Ozaman koşmaya devam edelim…
Bir iki üç ve son. Bamm.. koşuyorum… kdsscodsodsouıdcojcsodds
Kdsöhjshıdsuhd
Dsjsldkpds
Djslşkdcjdcjğdcjdodchdjcshpadsıchpaıdfuzvofuıdvouvfoufvouıvfovfıfuıufdsadfıgvfıougvrıvuep9898ljkhv24pıopeıowhpıoewrhp3hy498vugouıgvıudsıdsıudsjasjilşacoopcckjcşkljewıopfe89yf896464797834tr ş: çiş ljklkdjkchjh futWDRstrdfAGHSXLJKADSHFKLŞSRJİKLASRİGOKPEGKÜOPRÜlşkilşkisrgkiakglşkjghdkjgkldjflşgjkşdlkgjşlkjgşlkj şlkjkgl r jgyurteytrtruewrtewuıryweıotyeopıoeqüğüğlviş,dvmlishkgfgqhjdfqhrvczuaslguıdaşgfdısşjsghıgujoıujgkadalşskrşlektrlklkrtrıyuıryuwoıewuyoeıjkfşlaksfşlkcşklsfödm.jcklşdkbjdsbjhdcbkl
birqa

0 Yorum: